Hřebčín Favory

Home / O Statku Benice / Hřebčín Favory

 

Hřebčín Favory

V roce 1994 se část statku stala sídlem soukromého hřebčína Favory, kde se téměř pětadvacet let kontinuálně věnujeme chovu a výcviku převážně bílých starokladrubských koní. V současné době je to velmi oblíbený výstavní nebo rodinný kůň, pro svou klidnou povahu a pracovitost vhodný i pro výuku dětí a začátečníků. Skvělých výsledků dosahuje ve vozatajském sportu, jsou využíváni i k drezúrnímu a rekreačnímu ježdění. Pro svou vyrovnanou povahu se výborně hodí i pro hipoterapii. V našem hřebčíně chováme na dvacet starokladrubských koní.

 

Charakteristika starokladrubského koně

Starokladrubský kůň je jediným hospodářským zvířetem této planety, na které je oficiálně nahlíženo jako na živé umělecké dílo. Jsou chovaní kontinuálně více než 400 let a patří tak mezi nejstarší plemena koní na světě. Starokladrubský kůň je mohutný silný kůň vyšlechtěný speciálně pro zápřah do kočáru.Typickým znakem starokladrubských koní je klabonosá hlava. Bělouši jsou dodnes využíváni pro ceremoniální účely evropských královských dvorů, vraníci dříve sloužili vysokým církevním hodnostářům.

Zkoušky výkonnosti starokladrubských klisen privátních chovů 2017

Zkoušky pořádala společnost Favory Horses s.r.o. ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. K výkonnostním zkouškám nastoupily tři starokladrubské klisny: Sixtia-44, Xentie-56 a Grapa-26. Všechny tři klisny výkonnostní zkoušky absolovovaly úspěšně. Klisny Xentie-56 a Grapa-26 mohou být na základě bodového hodnocení zapsány do Hlavní plemenné knihy, klisna Sixtie-44 do Plemenné knihy. Klisny Xentie-56 a Sixtia-44 mohou být evidovány jako genetický zdroj. Komise pracovala ve složení: Ing. Karel Regner (předseda), Ing. Zuzana Šancová, Tomáš Barták. Zkoušky proběhly za příznivého počasí a příjemné nálady všech zúčastněných.